Jeg vil gjøre en god gjerning!

Gjennom «Den gode mil» kan du gjøre store og små gode gjerninger. Bli inspirert gjennom å lese historier om hva andre har gjort. Etter at du har utført den gode gjerningen fyller du inn rapport-skjemaet.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
=