Her tester vi hvordan den nye tjenesten med å rapportere gode gjerninger fungerer